Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 746, 747, 748 din 18 septembrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 18 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 476 din 18 septembrie 2017

Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale

Nr. 1294 din 30-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor

Nr. 1296 din 30-August-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

Nr. 83 din 13-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor

Nr. 297 din 30-August-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

Nr. 870 din 16-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, cod 14.13.01.10.01

Nr. 2372 din 09-August-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 591/1/2017

Nr. 54 din 03-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017

Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea modelului contractelor de performanță prevăzute la cap. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 1314 din 30-August-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun

Nr. 2671 din 12-Septembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.8

Nr. 5795 din 30-August-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 757/2017

Nr. 500101 din 01-Septembrie-2017


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *