Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 749, 750, 751 din 30 august 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 776 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 775 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 777 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 778 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 779 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 780 din 28-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 781 din 28-August-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală și ale art. 127 din Codul penal
Nr. 341 din 22-Mai-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 782 din 28-August-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Nr. 10 din 29-August-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
Nr. 124 din 22-August-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017
Nr. 1290 din 27-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 1301 din 08-August-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea parțială a monumentului istoric Bucureștii Noi – Ștrand, cod LMI B-I-s-B-17865 și a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureștii Noi, între malul sud-vestic al lacului Grivița și str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’-0; NM și LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poștală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, București
Nr. 2528 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 750 din 30 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 406 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 410 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Voșlăbeni, județul Harghita
Nr. 626 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bocsig, județul Arad
Nr. 627 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Șincai, județul Mureș
Nr. 628 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ograda, județul Ialomița
Nr. 629 din 23-August-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu și a însemnelor distinctive ale personalului silvic
Nr. 797 din 03-August-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică și închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitățile administrativ-teritoriale Balinț și Secaș din județul Timiș
Nr. 912 din 13-August-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică și închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Țânțăreni, județul Gorj
Nr. 913 din 13-August-2018

Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

Guvernul României
Ordonanță privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
Nr. 11 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
Nr. 599 din 02-August-2018
Guvernul României
Ordonanță privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Nr. 12 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
Nr. 652 din 29-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind recunoașterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin și produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2018/2019
Nr. 1339 din 27-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *