Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 752, 753, 754, 755 din 31 august 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 752 din 31 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală
Nr. 436 din 28-Iunie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
Nr. 827 din 23-August-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari
Nr. 90 din 14-August-2018

Monitorul Oficial nr. 753 din 31 august 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL – S.A. Galați
Nr. 661 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2b1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE
Nr. 662 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilul lignit
Nr. 664 din 29-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
Nr. 2975 din 30-August-2018

Monitorul Oficial nr. 754 din 31 august 2018

Guvernul României
Ordonanță pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Nr. 13 din 29-August-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Nr. 14 din 29-August-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 15 din 29-August-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Nr. 16 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Regională CF Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
Nr. 645 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Covasna, Prahova, Argeș, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureș, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt și Ialomița
Nr. 646 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, județul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 647 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 648 din 23-August-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 1225 din 30-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 1053 din 30-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2018
Nr. 2980 din 30-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
Nr. 5550 din 28-August-2018

Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și a acestui act normativ în integralitatea sa, precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în special a celor ale art. 3 alin. (1) din această ordonanță de urgență
Nr. 427 din 21-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) sintagma „sau nedeclararea unor informații“ din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
Nr. 445 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
Nr. 17 din 29-August-2018
Guvernul României
Ordonanță privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
Nr. 18 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CONVERSMIN“ – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 666 din 29-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *