Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 754, 755, 756 din 21 septembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 22 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 754 din 21 septembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

Nr. 623 din 30-August-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

Nr. 312 din 13-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Nr. 455 din 22-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovățu Mare din județul Timiș

Nr. 1182 din 24-August-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinț din județul Timiș

Nr. 1181 din 24-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind condițiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistență juridică necesară apărării inspectorului social

Nr. 1563 din 11-August-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

Nr. 2350 din 01-Septembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

Nr. 1212 din 08-Septembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

Nr. 99 din 22-August-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

Nr. 3710 din 19-Iulie-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Hotărâre în Cauza Gutău împotriva României

Nr. – din 08-Noiembrie-2016

Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Nr. 423 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 452 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de furtuni

Nr. 673 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Republica Moldova, prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, semnate la Chișinău la 6 aprilie și 9 august 2017 și la București la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015

Nr. 674 din 21-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

Nr. 621 din 21-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 622 din 21-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *