Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 756, 757, 758, 759, 760 din 3 septembrie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 756 din 3 septembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 785 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 786 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
Nr. 788 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 787 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 789 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 791 din 31-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 790 din 31-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM – S.A.
Nr. 2941 din 27-August-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 792 din 31-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM – S.A.
Nr. 1981 din 06-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM – S.A.
Nr. 959 din 26-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 793 din 31-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2940 din 27-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 960 din 26-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1978 din 06-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Reșița – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2939 din 27-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Reșița – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 961 din 26-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Reșița – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1977 din 06-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăraș“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2942 din 27-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăraș“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1979 din 06-August-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăraș“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 962 din 26-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 757 din 3 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
Nr. 650 din 23-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București“
Nr. 655 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilion de medicină operațională-politraumă în cazarma 1053 Craiova“
Nr. 656 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
Nr. 658 din 29-August-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale
Nr. M.141 din 27-August-2018

Monitorul Oficial nr. 758 din 3 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploiești-Brașov
Nr. 667 din 29-August-2018

Monitorul Oficial nr. 759 din 3 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
Nr. 649 din 23-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
Nr. 1343 din 31-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
Nr. 163 din 29-August-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 1229 din 31-August-2018

Monitorul Oficial nr. 760 din 3 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
Nr. 106 din 03-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
Nr. 45 din 03-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său
Nr. 377 din 31-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său
Nr. 379 din 31-Mai-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *