Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 757, 758, 759 din 22 septembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 22 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 757 din 22 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Nr. 414 din 15-Iunie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind reglementări în domeniul subvenționării serviciilor publice de transport feroviar de călători și alocarea acestor subvenții către operatorii acestor servicii

Nr. 126 din 15-Septembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.132/1/2016

Nr. 35 din 15-Mai-2017


Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2017

Nr. 11 din 29-August-2017

Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (2) și alin. (21) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Nr. 419 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (4) și art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Nr. 427 din 15-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

Nr. 311 din 11-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

Nr. 928 din 10-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți

Nr. 1080 din 18-Septembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind completarea anexei nr. 1.1 „Lista funcțiilor de conducere și control care beneficiază de autorizații de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanță“ la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și interes personal pe căile ferate române

Nr. 1292 din 30-August-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. 1352 din 07-Septembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcții

Nr. 5918 din 11-Septembrie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

Nr. 16 din 13-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi – COM (2017) 279 final

Nr. 96 din 19-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor – COM (2017) 276 final

Nr. 95 din 19-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului – COM (2017) 281 final

Nr. 98 din 19-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) – COM (2017) 280 final

Nr. 97 din 19-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și ale art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Nr. 424 din 15-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea doamnei Maria-Cristina Manda din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 623 din 22-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Bogdan Samoilă în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 624 din 22-Septembrie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017

Nr. 1199 din 18-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar

Nr. 4797 din 31-August-2017
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *