Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 760, 761, 762 din 25 septembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 25 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (4) din Codul penal

Nr. 363 din 30-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

Nr. 472 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

Nr. 65 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

Nr. 2435 din 15-Septembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

Nr. 1600 din 22-August-2017


Banca Națională a României

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Nr. 1 din 13-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 761 din 25 septembrie 2017

Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenței materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări

Nr. 113 din 18-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corbi, județul Argeș

Nr. 1217 din 01-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgășani, județul Vâlcea

Nr. 1216 din 01-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

Nr. 2703 din 15-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum și cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Nr. 461 din 22-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (4) și ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală

Nr. 462 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

Nr. 66 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru acordarea unor facilități pe termen scurt cu privire la obținerea vizei de lungă ședere pe teritoriul României și la prelungirea dreptului de ședere temporară pentru o anumită categorie de străini

Nr. 676 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune

Nr. 679 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare

Nr. 683 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016

Nr. 2412 din 13-Septembrie-2017


Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014

Nr. 86 din 13-Septembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 943 din 14-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *