Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 768, 769, 770, 771 din 6 septembrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 07 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 768 din 6 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nr. 522 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 670 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 671 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 675 din 29-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 679 din 29-August-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.145 din 28-August-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.144 din 28-August-2018
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligațiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
Nr. 617 din 23-August-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 189/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare
Nr. 1021 din 24-August-2018

Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Nr. 47 din 05-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Nr. 431 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
Nr. 682 din 05-Septembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție din sectorul gazelor naturale
Nr. 165 din 05-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
Nr. 1008 din 22-August-2018
Avocatul Poporului
Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a instituției Avocatul Poporului
Nr. 151 din 31-August-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 47/2018 pentru modificarea și completarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016
Nr. 47 din 06-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă
Nr. 326 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 328 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (2) lit. b) teza a doua din Codul penal
Nr. 336 din 22-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A.
Nr. 683 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe
Nr. 4827 din 30-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
Nr. 5549 din 28-August-2018
Parlamentul României
Lege privind accesibilizarea fondului forestier national (republicare)
Nr. 56 din 19-Martie-2010

Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7, art. 8 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 29 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4 și art. 5 alin. (3) din acest act normativ
Nr. 378 din 31-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău
Nr. 256 din 05-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind aplicarea mobilității pentru doamna Iulia Cîrcei din funcția publică de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 255 din 05-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Corina Silvia Pop din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății
Nr. 257 din 05-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *