Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 769, 770, 771 din 28 septembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 28 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 871 din 27-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 873 din 27-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 872 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 686 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.105 din 20-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoți militari din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.104 din 20-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.106 din 20-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloștița, Castranova, Ciupercenii Noi și Măceșu de Sus din județul Dolj

Nr. 1241 din 15-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar

Nr. 5062 din 26-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor rețelei de transport al gazelor naturale

Nr. 85 din 26-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

Nr. 86 din 26-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

Nr. 482 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă

Nr. 677 din 21-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitățile administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa și Tătărăștii de Sus, județul Teleorman

Nr. 1251 din 19-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Gorj

Nr. 1256 din 20-Septembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 960 din 25-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

Nr. 416 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 521 alin. (2) și ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 538 din 13-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2963 lit. a) și d), art. 29621, art. 29622, art. 29625, art. 29627 și ale art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 539 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marin Horațiu-Lucian

Nr. 695 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria

Nr. 694 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului

Nr. 700 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și a plafoanelor aferente ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

Nr. 701 din 27-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Sterică Fudulea din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 627 din 28-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 628 din 28-Septembrie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

Nr. 1250 din 20-Septembrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 584/2017 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea acestora în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale

Nr. – din 28-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *