Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 77, 78, 79, 80, 81 din 26 ianuarie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 26 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 77 din 26 ianuarie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 75 din 25-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 74 din 25-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 73 din 25-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 593 din 26-Septembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, județul Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, județul Teleorman, și unitatea administrativ-teritorială Clinceni, județul Ilfov
Nr. 1665 din 27-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
Nr. 3 din 05-Ianuarie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii
Nr. 489 din 08-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății OCEANIA INSURANCE BROKER – S.R.L.
Nr. 60 din 15-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 78 din 26 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) și (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) și (3), precum și ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Nr. 499 din 04-Iulie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Nr. 522 din 11-Iulie-2017
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
Nr. 33 din 11-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 79 din 26 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1653 din 21-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională „Mai întâi caracterul“ din învățământul primar și gimnazial
Nr. 5864 din 28-Decembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea lit. a) și b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Nr. 25 din 12-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 80 din 26 ianuarie 2018

Parlamentul României
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților și Senatului în sesiune extraordinară
Nr. 1 din 26-Ianuarie-2018
Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
Nr. 1 din 26-Ianuarie-2018
Senatul României
Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
Nr. 3 din 25-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare
Nr. 9 din 05-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare
Nr. 187 din 22-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind organizarea și funcționarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană
Nr. 197 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 81 din 26 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și ale art. 281 alin. (1) și art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală
Nr. 549 din 13-Iulie-2017
Primul-Ministru
Decizie pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Nr. 32 din 26-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Nr. 34 din 26-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea împuternicirii domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Nr. 33 din 26-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *