Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 77, 78, 79, 80, 81 din 31 ianuarie 2019

9 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2019

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Medicină Legală Iași
Nr. 21 din 09-Ianuarie-2019
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Nr. 83 din 16-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017
Nr. 155 din 28-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013
Nr. 614 din 02-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
Nr. 30 din 25-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți
Nr. 1777 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Rose Garden Kids“ din orașul Popești-Leordeni
Nr. 3074 din 15-Ianuarie-2019
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Rectificare referitoare la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier, invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, în anexa nr. 5
Nr. 34 din 31-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 79 din 31 ianuarie 2019

Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 91 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 90 din 30-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la sintagma „la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile“
Nr. 671 din 30-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele, în retragere, a unui contraamiral cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 92 din 30-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 lit. b) și art. 10 alin. (1) și (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 702 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 1 din 30-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea
Nr. 1775 din 27-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie 2019

Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
Nr. 1 din 31-Ianuarie-2019
Senatul României
Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
Nr. 2 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 93 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 95 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 94 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 98 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 97 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 96 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 100 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 99 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 101 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 102 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 104 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 103 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 105 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 106 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
Nr. 2 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019
Nr. 34 din 30-Ianuarie-2019
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Tăbârța-Florești, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare
Nr. 5 din 21-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 167 din 30-Ianuarie-2019
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 194 din 30-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum și, în special, ale art. I pct. 4, 6, 16, 17 și pct. 19-23 din aceasta
Nr. 704 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Nr. 3 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Ordonanță privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
Nr. 4 din 30-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Mihei Bogdan Lari din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 11 din 31-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ștefan-Cosmin Doliș în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 12 din 31-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
Nr. 9 din 30-Ianuarie-2019
Președintele României
Rectificare referitoare la Decretul nr. 924/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică
Nr. 924 din 31-Ianuarie-2019
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2019
Nr. 18 din 22-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *