Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 772, 773, 774, 775, 776 din 29 septembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 30 septembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 772 din 29 septembrie 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

Nr. 10 din 27-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2016

Nr. 65 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

Nr. 66 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

Nr. 70 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Nr. 71 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune

Nr. 73 din 27-Septembrie-2017


Parchetul Național Anticorupție

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Nr. 72 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului

Nr. 74 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

Nr. 75 din 27-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 877 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 878 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 876 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 881 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 879 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 880 din 28-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale

Nr. 696 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

Nr. 5061 din 26-Septembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Nr. 9 din 22-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 966/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia

Nr. 966 din 29-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 774 din 29 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Nr. 500 din 04-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

Nr. 697 din 27-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 10 din aceeași ordonanță de urgență

Nr. 401 din 13-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

Nr. 699 din 27-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

Nr. 87 din 28-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ – S.R.L.

Nr. 88 din 28-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A.

Nr. 89 din 28-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION – S.R.L.

Nr. 90 din 28-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ – S.A.

Nr. 91 din 28-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție

Nr. 67 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 68 din 27-Septembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

Nr. 69 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

Nr. 682 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

Nr. 698 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A. și „AMROMCO ENERGY“ – S.R.L.

Nr. 709 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și „AMROMCO ENERGY“ – S.R.L.

Nr. 710 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare și a unor acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A.

Nr. 711 din 27-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *