Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 772, 773, 774 din 7 septembrie 2018

3 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii în ansamblul său
Nr. 39 din 30-Ianuarie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental“, ediția 2/2018
Nr. 1307 din 29-August-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, a – ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, județul Neamț, și a două subcomponente, Conacul și Parc dendrologic, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț
Nr. 2865 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Grivița nr. 179, municipiul Călărași, județul Călărași, categoria m – monument, II – arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice
Nr. 2864 din 27-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 773 din 7 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și, în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ
Nr. 426 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor
Nr. 694 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 3023 din 04-Septembrie-2018
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 261134 din 21-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 2050 din 28-August-2018

Monitorul Oficial nr. 774 din 7 septembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Nr. 78 din 05-Septembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
Nr. 79 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj
Nr. 1313 din 29-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *