Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 777, 778, 779 din 02 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 02 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 777 din 02 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 685 din 21-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 778 din 02 octombrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 196 din 29-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 874 din 28-Septembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

Nr. 197 din 29-Septembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

Nr. 875 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 882 din 28-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri – COM (2017) 275 final

Nr. 99 din 26-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor – COM (2017) 277 final

Nr. 100 din 26-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier – COM (2017) 278 final

Nr. 101 din 26-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri – COM (2017) 282 final

Nr. 102 din 26-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe – COM (2017) 331 final

Nr. 103 din 26-Septembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile – COM (2017) 335 final

Nr. 104 din 26-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

Nr. 693 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Nr. 1249 din 19-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 779 din 02 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58^3 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Nr. 394 din 13-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

Nr. 883 din 02-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 684 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 705 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 1142 din 28-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meșter în funcția de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Nr. 629 din 02-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *