Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 780, 781, 782, 783, 784 din 03 octombrie 2017

11 minute • Monitorul Oficial • 03 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 780 din 03 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 și art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 362 din 30-Mai-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 2856 din 02-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 781 din 03 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, precum și ale art. 346 alin. (7) din același cod

Nr. 415 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Nr. 453 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galați

Nr. 708 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

Nr. 1252 din 19-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, precum și ale art. 346 alin. (7) din același cod

Nr. 415 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Nr. 453 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galați

Nr. 708 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

Nr. 1252 din 19-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 782 din 03 octombrie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 886 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 884 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 885 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 888 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 889 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 887 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 891 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 892 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 890 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 895 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 894 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 893 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 898 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 897 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 896 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 901 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 899 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 900 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 902 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 904 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 903 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 907 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 906 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 905 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 908 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 910 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 909 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 912 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 913 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 911 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 915 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 914 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 916 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 918 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 919 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 917 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 922 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 920 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 921 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 925 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 924 din 02-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 923 din 02-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Național de Informații în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“, în subordinea Serviciului Român de Informații

Nr. 713 din 27-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 783 din 03 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 358 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și ale acestui act normativ în ansamblul său, precum și cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005

Nr. 485 din 27-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Nr. 703 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea denumirii și descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Nr. 704 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. – sucursalele regionale CF Craiova și Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv a scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

Nr. 707 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Nr. 2853 din 29-Septembrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

Nr. 3 din 23-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 784 din 03 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Nr. 342 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (4) și art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Nr. 402 din 13-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment

Nr. 495 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Nr. 630 din 03-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Nr. 631 din 03-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 632 din 03-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Iulian Cliseru în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 633 din 03-Octombrie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene constituite la alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

Nr. 20 din 03-Octombrie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 641/2017 pentru modificarea și completarea Statutului Academiei de Științe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

Nr. 641 din 03-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *