Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 781, 782, 783, 784, 785 din 12 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 781 din 12 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
Nr. 107 din 11-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4-5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 330 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3 teza întâi, art. 6, art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (5) și art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 415 din 19-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 782 din 12 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
Nr. 691 din 05-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 783 din 12 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea“
Nr. 699 din 05-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din județul Bacău
Nr. 932 din 22-August-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală“
Nr. 1353 din 03-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019
Nr. 4824 din 30-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
Nr. 4828 din 30-August-2018

Monitorul Oficial nr. 784 din 12 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 108 din 11-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat
Nr. 48 din 12-Septembrie-2018
Președintele României
Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
Nr. 801 din 12-Septembrie-2018
Președintele României
Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Nr. 802 din 12-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Sibiu, Bihor, Galați, Bacău și Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 686 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 101 din 05-Septembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Rectificare referioare la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, anexa nr. 1
Nr. 1869 din 12-Septembrie-2018
Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 205/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 205 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 785 din 12 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 49 din 12-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
Nr. 314 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 și 19-23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Nr. 429 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Nr. 707 din 05-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile Curduman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 259 din 12-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Florentina Ciordaș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor
Nr. 260 din 12-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Mircea Dușa, la cerere, din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. 261 din 12-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *