Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 785, 786, 787, 788 din 04 octombrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 04 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 785 din 04 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Nr. 205 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Nr. 403 din 13-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (2)-(4) și (7) din Legea concurenței nr. 21/1996

Nr. 454 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite

Nr. 691 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Academiei Române

Nr. 692 din 27-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Nr. 702 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Național de Evaluare și Examinare pentru activități derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învățământul preuniversitar

Nr. 5063 din 27-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 786 din 04 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 și ale art. 411 alin. (2) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Nr. 259 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009] și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Nr. 263 din 27-Aprilie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

Nr. 2037 din 09-August-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

Nr. 111 din 12-Septembrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

Nr. 1274/C din 03-August-2017


Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

Nr. 1123/C din 22-August-2017

Monitorul Oficial nr. 787 din 04 octombrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

Nr. 106 din 03-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Nr. 206 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 480 din 27-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 1160 din 02-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

Nr. 1161 din 02-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

Nr. 1162 din 02-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

Nr. 2591 din 29-Septembrie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Instrucțiuni privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

Nr. 3 din 03-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 788 din 04 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 406 din 13-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 506 din 04-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Nr. 511 din 04-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul de către domnul Dorel Tudor

Nr. 634 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Luisa-Mădălina Maria în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 635 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 636 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Daniela Mincu în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 637 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

Nr. 639 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Dan Trăsnea în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 638 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 622/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 622 din 04-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bănică în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Nr. 640 din 04-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *