Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 786, 787, 788 din 13 septembrie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 786 din 13 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) și art. 11 alin. (1) lit. e) pct. iv) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
Nr. 316 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
Nr. 692 din 05-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

din 13 Septembrie 2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
Nr. 697 din 05-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acțiunii de protocol și altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările din jurul Mării Negre – BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018
Nr. 710 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
Nr. 1357 din 10-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020
Nr. 4829 din 30-August-2018
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre cu privire la Cererea nr. 36.900/03 introdusă de Toșcuță și alții împotriva României
Nr. – din 05-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
Nr. 706 din 05-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale 1 Decembrie din județul Ilfov
Nr. 1017 din 06-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2019
Nr. 4830 din 30-August-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
Nr. 2459 din 02-Iulie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
Nr. 5617 din 04-Septembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017
Nr. 166 din 05-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 1075 din 05-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *