Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 789, 790 din 05 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 05 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 789 din 05 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

Nr. 373 din 30-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Nr. 404 din 13-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Nr. 505 din 04-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 675 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

Nr. 2540 din 28-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

Nr. 2541 din 28-Septembrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

Nr. 85 din 25-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 790 din 05 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 706 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Nr. 1261 din 21-Septembrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind alegerea președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România și alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

Nr. 86 din 28-Septembrie-2017


Consiliul Concurenței

Ordin privind precizarea listei cuprinzând echipamentele și/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenței pe parcursul derulării inspecțiilor inopinate

Nr. 1047 din 03-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *