Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 791, 792, 793, 794, 795 din 06 octombrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 06 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 791 din 06 octombrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

Nr. 105 din 03-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Nr. 717 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. 718 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență

Nr. 719 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului – S.A.

Nr. 722 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian

Nr. 723 din 05-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice

Nr. 2590 din 29-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana

Nr. 724 din 05-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 792 din 06 octombrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

Nr. 70 din 04-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare COM (2017) 240

Nr. 71 din 04-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 72 din 04-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Facultatea de Bioinginerie Medicală“ la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași

Nr. 712 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici“ București, a componențelor nominale ale comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, precum și a modului de funcționare a acestor comisii

Nr. 1154 din 02-Octombrie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Nr. 1690 din 27-Septembrie-2017


Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Nr. 2 din 22-Septembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

Nr. 70 din 04-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare COM (2017) 240

Nr. 71 din 04-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 72 din 04-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Facultatea de Bioinginerie Medicală“ la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași

Nr. 712 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici“ București, a componențelor nominale ale comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, precum și a modului de funcționare a acestor comisii

Nr. 1154 din 02-Octombrie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Nr. 1690 din 27-Septembrie-2017


Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Nr. 2 din 22-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 793 din 06 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

Nr. 417 din 15-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 313 din 13-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2016

Nr. M.115 din 26-Septembrie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Nr. 1238 din 27-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă“

Nr. 2779 din 28-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 794 din 06 octombrie 2017

Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Nr. 2589 din 29-Septembrie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Nr. 1107 din 23-August-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Nr. 1670 din 04-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 795  din 06 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Iași

Nr. 721 din 05-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Nr. 4798 din 31-August-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *