Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 792, 793, 794 din 17 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Nr. 81 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“
Nr. 712 din 05-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP23 Găgeni din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1360 din 11-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Comoșteni și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Piscu Nou din județul Dolj, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1361 din 11-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1362 din 11-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente
Nr. 1366 din 12-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru completarea unor reglementări contabile
Nr. 3067 din 10-Septembrie-2018
Banca Națională a României
Rectificare referitoare la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată
Nr. 3 din 17-Septembrie-2018
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Rectificare referitoare la Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Regio Călători“ – S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017, pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 – 2 decembrie 2019 al Societății Comerciale „Astra Trans Carpatic“ – S.R.L., în cuprinsul anexei
Nr. 386 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 793 din 17 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6-8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 281 din 26-Aprilie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2017
Nr. 126 din 31-August-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului
Nr. 6 din 25-August-2018

Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (4) și art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 450 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
Nr. 83 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
Nr. 709 din 05-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență“
Nr. 725 din 13-Septembrie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare la data de 3 septembrie 2018
Nr. 217 din 12-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
Nr. 4507 din 28-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019
Nr. 4813 din 29-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *