Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 796, 798 din 9 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 09 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj

Nr. 720 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, județul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății

Nr. 729 din 05-Octombrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naționale

Nr. M.120 din 02-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroșanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului

Nr. 641 din 09-Octombrie-2017


Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidența Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor

Nr. 768 din 06-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

Nr. 2482 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

Nr. 5976 din 18-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

Senatul României

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017

Nr. 16 din 09-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 926 din 06-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 927 din 06-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 928 din 06-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 929 din 06-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 930 din 06-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal

Nr. 297 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Nr. 457 din 22-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

Nr. 1262 din 21-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *