Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 799, 800, 801 din 10 octombrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 10 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Nr. 524 din 11-Iulie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Nr. 70 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe

Nr. 71 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 714 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 119 din 03-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

Nr. 4926 din 19-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori“

Nr. 716 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel

Nr. 728 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Nr. 730 din 05-Octombrie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Chiciu, județul Călărași

Nr. 23 din 29-Septembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2013

Nr. M.116 din 26-Septembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

Nr. 1450 din 29-Septembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea Societății GEMARAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Nr. 1342 din 28-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal

Nr. 420 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 432 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Nr. 98 din 16-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Nr. 870 din 27-Iulie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Nr. 1170 din 30-August-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

Nr. 1149 din 28-Septembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017

Nr. 4925 din 19-Septembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății „MG TEC GRUP – S.A.“

Nr. 5933 din 12-Septembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății WILSON INSURANCE BROKER – S.R.L.

Nr. 1367 din 29-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *