Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 8, 9, 10, 11 din 4 ianuarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Nr. 351 din 27-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 375 din 31-Mai-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Nr. 1300 din 27-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații și comasarea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
Nr. 993 din 13-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
Nr. 358 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
Nr. 1307 din 27-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea imobilelor 2407 și 5036 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 1033 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
Nr. 1034 din 21-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate
Nr. 6385 din 06-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 10 din 4 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 466 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)“
Nr. 1009 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“
Nr. 1010 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 151 din 28-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Regulament privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit
Nr. 7 din 21-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit
Nr. 14 din 04-Decembrie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România
Nr. 44 din 27-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 11 din 4 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Nr. 4 din 04-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Nr. 674 din 06-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Nr. 4 din 03-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Constanța, Galați, Tulcea, Ialomița, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila și Bistrița-Năsăud, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 1012 din 20-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, județul Giurgiu
Nr. 1664 din 06-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale
Nr. 3 din 04-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *