Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 805, 806, 807, 808 din 20 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 109 din 17-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 5 alin. (1) și (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) și (5), art. 84 alin. (1) și anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nr. 210 din 17-Aprilie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
Nr. 85 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
Nr. 729 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
Nr. 734 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor
Nr. 736 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea secțiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
Nr. 737 din 13-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 806 din 20 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea numărului de posturi ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, precum și înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale acesteia
Nr. 728 din 13-Septembrie-2018
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018
Nr. 7 din 29-August-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 490/1/2018
Nr. 39 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 807 din 20 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 50 din 19-Septembrie-2018
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014
Nr. 157 din 07-Septembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018
Nr. 23 din 17-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea art. 5 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente
Nr. 1379 din 18-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 807/1/2018
Nr. 54 din 25-Iunie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“
Nr. 440 din 19-Septembrie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 441 din 19-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 808 din 20 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 440 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
Nr. 735 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015
Nr. 1453 din 17-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Nr. 262 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018
Nr. 4837 din 30-August-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *