Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 809, 810, 811, 812, 813 din 21 septembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 809 din 21 septembrie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Nr. 3124 din 18-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 810 din 21 septembrie 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale
Nr. 1340 din 07-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Văcăreni din județul Tulcea
Nr. 1016 din 06-Septembrie-2018
Institutul Național de Statistică
Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
Nr. 4869 din 31-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
Nr. 1943 din 25-Iulie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
Nr. 169 din 18-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 425/1/2018
Nr. 35 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 811 din 21 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 110 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Inteligența artificială pentru Europa – COM (2018)237
Nr. 51 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela viitorul – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 – COM (2018)306
Nr. 52 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți – Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia la 16 mai 2018 – COM (2018)320
Nr. 53 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE – COM (2018)450
Nr. 54 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii – COM (2018)268
Nr. 55 din 19-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari – COM (2018)271
Nr. 56 din 19-Septembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 806 din 19-Septembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 805 din 19-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Accoium Mustafa Levent
Nr. 745 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Dușa Mircea
Nr. 746 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEȘTIULUI“ – S.A.
Nr. 3026 din 04-Septembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEȘTIULUI“ – S.A.
Nr. 2017 din 14-August-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEȘTIULUI“ – S.A.
Nr. 607 din 21-August-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Nr. 747 din 20-Septembrie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 447 din 20-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 282 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
Nr. 740 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
Nr. 748 din 20-Septembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 3903 din 06-Septembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 1295 din 13-Septembrie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
Nr. 910 din 19-Septembrie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuție din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
Nr. 911 din 19-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 813 din 21 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său
Nr. 266 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale
Nr. 758 din 20-Septembrie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 452 din 21-Septembrie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale și a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 453 din 21-Septembrie-2018
Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 441 din 20-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *