Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 810, 811, 812, 813 din 13 octombrie

6 minute • Monitorul Oficial • 13 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor

Nr. 740 din 05-Octombrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale

Nr. M.124 din 04-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupșeni și Giulești din județul Maramureș

Nr. 1275 din 26-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 933 din 11-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 934 din 11-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

Nr. 936 din 11-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

Nr. 935 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

Nr. 745 din 11-Octombrie-2017


Marea Adunare Naţională

Ordin privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale

Nr. M.123 din 04-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliștea, județul Alba

Nr. 1308 din 02-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena și UAT Oravița din județul Caraș-Severin

Nr. 1309 din 02-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

Nr. 75 din 11-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 932 din 11-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 199 din 12-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului

Nr. 931 din 11-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului

Nr. 198 din 12-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Nr. 715 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Nr. 735 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 749 din 11-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

Nr. 2744 din 10-Octombrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Nr. 2935 din 11-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură

Nr. 2792 din 28-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Tudor Vladimirescu, județul Brăila

Nr. 1293 din 29-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Nr. 2927 din 10-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *