Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 814, 815, 816, 817, 818 din 24 septembrie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 26 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 814 din 24 septembrie 2018

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Nr. 941 din 29-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“, a Procedurii de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“, precum și a modelului-cadru al contractului de finanțare
Nr. 1902 din 12-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 106/1/2018
Nr. 42 din 04-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare și/sau reasigurare a Societății MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Nr. 1074 din 04-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 815 din 24 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001
Nr. 723 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.542/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie – 16 iunie 2017
Nr. 4251 din 08-August-2018
Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului
Nr. 263 din 24-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 831/1/2018
Nr. 50 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 816 din 24 septembrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Athenaeum“ din București
Nr. 5054 din 10-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
Nr. 264 din 24-Septembrie-2018
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit
Nr. 2 din 11-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 817 din 24 septembrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
Nr. 5110 din 17-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 3085 din 13-Septembrie-2018
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 24893 din 30-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Nr. 2015 din 14-August-2018

Monitorul Oficial nr. 818 din 24 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Nr. 317 din 10-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Nr. 430 din 21-Iunie-2018
Biroul Electoral Central
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 1/H din 23-Septembrie-2018
Biroul Electoral Central
Hotărâre de interpretare a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României și a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nr. 2/H din 23-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 613/1/2018
Nr. 47 din 18-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *