Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 818, 819, 820 din 17 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 17 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

Nr. 456 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare

Nr. 751 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și civilizația românească

Nr. 752 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 756 din 11-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hălchiu, județul Brașov

Nr. 1310 din 02-Octombrie-2017


Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului“ (NI-ASR-05-V/0)

Nr. 203 din 06-Octombrie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din

Hotărâre pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au exercitat profesia în străinătate

Nr. 25 din 14-Septembrie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 3/2009

Nr. 27 din 06-Octombrie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual

Nr. 26 din 14-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva“, aflate pe raza localității Brănișca, din județul Hunedoara

Nr. 746 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“

Nr. 747 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

Nr. 757 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Marinei Române și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

Nr. 755 din 11-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 2753 din 11-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 1724 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 1017 din 13-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Nr. 1294 din 29-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului

Nr. 2768 din 13-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017

Președintele României

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Nr. 945 din 17-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Nr. 943 din 17-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Nr. 944 din 17-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Nr. 946 din 17-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Nr. 948 din 17-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Nr. 947 din 17-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Nr. 382 din 06-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Marius Nica din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 651 din 17-Octombrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *