Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 819, 820, 821 din 25 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 26 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 819 din 25 septembrie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 3131 din 19-Septembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1049 din 14-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2066 din 03-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale
Nr. 1369 din 12-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 572/1/2018
Nr. 41 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
Nr. 749 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare infrastructură – zonă operațională – în cazarma 1833 Câmpia Turzii“
Nr. 754 din 20-Septembrie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru modificarea și completarea Procedurii de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 463/2017
Nr. 593 din 04-Septembrie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Nr. 931 din 17-Septembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2018
Nr. 1949 din 26-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009
Nr. 1986 din 06-August-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniță (actualul restaurant „La Prut“) – corp B și Sala de sport – corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B
Nr. 2866 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Timișoara
Nr. 4842 din 30-August-2018

Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018
Nr. 17 din 25-Septembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Nr. 807 din 21-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Nr. 404 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 741 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Nr. 752 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare
Nr. 751 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 7 iunie 2018 și la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori“
Nr. 755 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii României
Nr. 757 din 20-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *