Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 82, 83, 84 din 1 februarie 2019

4 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017
Nr. 503 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 29 alin. (1) și alin. (11) și art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 615 din 02-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 25 din 25-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene
Nr. 35 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000
Nr. 37 din 30-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019
Nr. 613 din 31-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 83 din 1 februarie 2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Nr. 1443 din 30-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.615/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 1771 din 27-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași
Nr. 6 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esențiale fabricate cu destinația piese de rezervă și munițiilor produse în România
Nr. 12 din 28-Ianuarie-2019
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
Nr. 13 din 28-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2019

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Nr. 1 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Nr. 2 din 30-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
Nr. 14 din 01-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Teodora Gabriela Gheniu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 13 din 01-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
Nr. 15 din 01-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță
Nr. 10 din 01-Februarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.297/1/2018
Nr. 84 din 26-Noiembrie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *