Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 821, 822, 823, 824, 825 din 18 octombrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 19 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 937 din 16-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

Nr. 941 din 17-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Nr. 151 din 14-Martie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Nr. 942 din 17-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) și (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 396 din 13-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 758 din 11-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Nr. 652 din 17-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Marian Chivu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Național de Statistică

Nr. 653 din 17-Octombrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății INTERFIDES INTERNATIONAL – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Nr. 1396 din 05-Octombrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD

Nr. – din 18-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Nr. 741 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

Nr. 754 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 759 din 11-Octombrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

Nr. 1293 din 04-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Nr. 1496 din 11-Octombrie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin pentru acreditarea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești din Ștefănești, județul Argeș

Nr. 2655 din 27-Septembrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate

Nr. 2772/C din 17-Octombrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

Nr. 2773/C din 17-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

Nr. 94 din 16-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

Nr. 95 din 16-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.687/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017, în anexă

Nr. 4687 din 18-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 823 din 18 octombrie 2017

Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.538/1/2017

Nr. 22 din 14-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 824 din 18 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Nr. 435 din 22-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și ale art. 304 alin. (1) și alin. (2) din Codul penal

Nr. 520 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Nr. 654 din 18-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și aprobarea componenței nominale a acesteia

Nr. 81 din 18-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

Nr. 82 din 18-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 83 din 18-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

Nr. 85 din 18-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 86 din 18-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanțe publice locale

Nr. 87 din 18-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Nr. 766 din 18-Octombrie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014

Nr. 1372 din 17-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *