Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 822, 823, 824, 825 din 26 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 26 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 – COM (2018) 441 final
Nr. 111 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 – COM (2018) 434 final
Nr. 112 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate“ și de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 – COM (2018) 440 final
Nr. 113 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori“ – COM (2018) 383
Nr. 114 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție“ – COM (2018) 384
Nr. 115 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa – COM (2018) 436 final
Nr. 116 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune – COM (2018) 397 final
Nr. 117 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 – COM (2018) 385 final
Nr. 118 din 19-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus“, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 – COM (2018) 367 final
Nr. 119 din 19-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 315 din 10-Mai-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind condițiile și procedurile de autorizare a operatorilor economici naționali pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, completarea acesteia cu operațiuni, renunțarea la efectuarea de operațiuni și eliberarea de duplicate ale autorizației pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase
Nr. 424 din 12-Septembrie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017
Nr. 1240 din 21-Septembrie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare
Nr. 464 din 24-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 823 din 26 septembrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020
Nr. 5031 din 04-Septembrie-2018
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 648/C din 26-Septembrie-2018
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 2.572/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 2572/C din 26-Septembrie-2018
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 2453/C din 26-Septembrie-2018
Președintele României
Rectificare referitoare la Decretul nr. 779 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 779 din 26-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 824 din 26 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15“
Nr. 753 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017
Nr. 1299 din 28-August-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT
Nr. 1454 din 18-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 825 din 26 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 562 din 18-Septembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1296 din 13-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *