Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 830, 831, 832, 833 din 28 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 01 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 830 din 28 septembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană pentru cultură – COM(2018) 267
Nr. 57 din 26-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită – COM(2018) 304
Nr. 58 din 26-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus“, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 – COM(2018) 367
Nr. 59 din 26-Septembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
Nr. 1230 din 21-Septembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
Nr. 1246 din 27-Septembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1328 din 27-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 831 din 28 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3-8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii în ansamblul său
Nr. 43 din 30-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Bacău
Nr. 761 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a efectua controlul, a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Nr. 3057 din 07-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 832 din 28 septembrie 2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale
Nr. M.161 din 12-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 928/1/2018
Nr. 51 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 833 din 28 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 439 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Nr. 87 din 27-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 265 din 28-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 266 din 28-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea art. 2 alin. (4) lit. c) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condițiile specifice care trebuie îndeplinite de organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate/asociațiile organizațiilor de producători în relațiile contractuale, precum și la criteriile tehnice necesare recunoașterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului
Nr. 1394 din 26-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018
Nr. 3200 din 27-Septembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
Nr. 1331 din 27-Septembrie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal
Nr. – din 28-Septembrie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 744 din 28-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *