Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 831, 832, 833, 834, 835 din 20 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 20 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Nr. 1280 din 28-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări

Nr. 762 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Nr. 764 din 11-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad

Nr. 1305 din 02-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 și 61 din unitatea administrativ-teritorială Coțușca, județul Botoșani

Nr. 1317 din 03-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Șanț, UAT Șieuț și UAT Ciceu-Mihăiești din județul Bistrița-Năsăud

Nr. 1318 din 03-Octombrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Nr. 95 din 29-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Băița – S.A. Ștei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 768 din 18-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 772 din 18-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara“ – S.A.

Nr. 2360 din 05-Septembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara“ – S.A.

Nr. 1518 din 01-August-2017


Ministerul Turismului

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara“ – S.A.

Nr. 3632 din 25-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral“ – S.A.

Nr. 2422 din 13-Septembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral“ – S.A.

Nr. 1584 din 18-August-2017


Ministerul Turismului

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral“ – S.A.

Nr. 3770 din 31-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia“ – S.A.

Nr. 2421 din 13-Septembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia“ – S.A.

Nr. 1585 din 18-August-2017


Ministerul Turismului

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia“ – S.A.

Nr. 3771 din 30-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 834 din 20 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 767 din 18-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională „PLAFAR“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 769 din 18-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Prognoză

Nr. 771 din 18-Octombrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006

Nr. 332 din 16-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenței pentru laboratoare de analize medicale

Nr. 1203 din 16-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 și 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, județul Botoșani

Nr. 1316 din 03-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 835 din 20 octombrie 2017

Senatul României

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Nr. 17 din 19-Octombrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) – COM (2017) 344

Nr. 107 din 16-Octombrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 – COM (2017) 352 final

Nr. 108 din 16-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Nr. 588 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare

Nr. 76 din 11-Octombrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *