Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 836, 837, 838 din 23 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 23 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 836 din 23 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nr. 763 din 11-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 656 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni

Nr. 321 din 28-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Nr. 1295 din 29-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 837 din 23 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală

Nr. 562 din 19-Septembrie-2017


Acord între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

Nr. – din 08-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la București la 8 septembrie 2017

Nr. 765 din 18-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și trecerea unor construcții de pe raza teritorială a județului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Nr. 773 din 18-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 838 din 23 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Codul penal

Nr. 441 din 22-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Rovența, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Nr. 657 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

Nr. 1129 din 17-Octombrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.316/C/2012

Nr. 2681/C din 10-Octombrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *