Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 839, 840, 841, 842 din 24 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 24 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 839 din 24 octombrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016

Nr. 200 din 16-Octombrie-2017


Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

Nr. – din 14-Decembrie-2016


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016

Nr. 938 din 16-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016

Nr. 201 din 16-Octombrie-2017


Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

Nr. – din 04-August-2016


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016

Nr. 939 din 16-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (3) din Codul penal

Nr. 443 din 22-Iunie-2017


Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier și invitație

Nr. 347 din 05-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 840 din 24 octombrie 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele și resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

Nr. 340 din 18-Octombrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 341 din 19-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 2761 din 12-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 1631 din 28-Septembrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Nr. 1038 din 22-Septembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 2/2017

Nr. 10 din 19-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 841 din 24 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107-110 din Codul penal și art. 566-571 din Codul de procedură penală

Nr. 433 din 22-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

Nr. 1202 din 16-Octombrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Nr. 979 din 09-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Nr. 1212 din 17-Octombrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017

Nr. 6394 din 11-Octombrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății G&B ASIGURANTA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Nr. 1434 din 10-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 842 din 24 octombrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

Nr. 109 din 23-Octombrie-2017


Senatul României

Hotărâre pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

Nr. 110 din 23-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

Nr. 658 din 24-Octombrie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în funcția de președinte al Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“

Nr. 659 din 24-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 și privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung“

Nr. 92 din 11-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *