Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 843, 844, 845, 846 din 25 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 26 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 843 din 25 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (1) și alin. (6) din Codul de procedură penală

Nr. 438 din 22-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea

Nr. 1328 din 09-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Nr. 1330 din 09-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

Nr. 516 din 06-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Nr. 1493 din 10-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Nr. 1532 din 17-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 845 din 25 octombrie 2017

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță

Nr. 96 din 18-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 846 din 25 octombrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 77 din 24-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 950 din 24-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 952 din 24-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 951 din 24-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Nr. 2800 din 20-Octombrie-2017


Inițiativă legislativă pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990

Nr. – din 25-Octombrie-2017


Parlamentul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 80/2017

Nr. 80 din 25-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *