Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 844, 845, 846 din 4 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 05 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 844 din 4 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Fundației pentru Copii Ronald McDonald ca fiind de utilitate publică
Nr. 767 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
Nr. 765 din 27-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
Nr. 1472 din 24-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar
Nr. 4831 din 30-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale
Nr. 170 din 26-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016
Nr. 15 din 21-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 845 din 4 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 583 din 25-Septembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților
Nr. 1400 din 03-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 846 din 4 septembrie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) – COM (2018) 341 final
Nr. 124 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre – COM (2018) 329 final
Nr. 123 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) – COM (2018) 346 final
Nr. 125 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 – COM (2018) 354 final
Nr. 127 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile – COM (2018) 353 final
Nr. 126 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului – COM(2018) 390 final
Nr. 128 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare – COM (2018) 435 final
Nr. 130 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme – COM (2018) 391 final
Nr. 129 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE – COM (2018) 447 final
Nr. 131 din 26-Septembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări“) – COM (2018) 461 final
Nr. 132 din 26-Septembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 60 din 03-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă
Nr. 768 din 27-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital, prin lansarea a una sau două serii noi de obligațiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani, în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ și desemnarea administratorilor tranzacției
Nr. 3239 din 03-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite
Nr. 173 din 26-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.
Nr. 1150 din 24-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *