Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 847, 848, 849 din 26 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 28 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 847 din 26 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 379 din 06-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare“ din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 116/2016

Nr. 342 din 23-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

Nr. 93 din 11-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.

Nr. 101 din 20-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înființarea Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului acestuia

Nr. 103 din 25-Octombrie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 848 din 26 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ și în special ale anexelor nr. 2 și nr. 3b la această lege

Nr. 408 din 13-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița

Nr. 1331 din 09-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

Nr. 100 din 20-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea prețului de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

Nr. 97 din 20-Octombrie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 849 din 26 octombrie 2017

Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM (2017) 343 final

Nr. 111 din 23-Octombrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului „Europa Creativă“ (2014-2020) – COM (2017) 385 final

Nr. 112 din 23-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Vicențiu Dorin Gavril Știr din funcția de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social

Nr. 660 din 26-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Vicențiu Dorin Gavril Știr în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 661 din 26-Octombrie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 104 din 20-Septembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 871 din 27-Iulie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Nr. 1300 din 06-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în zece unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Nr. 1327 din 09-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 5/2017

Nr. 12 din 19-Iunie-2017
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *