Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 850, 851, 852 din 27 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 30 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 850 din 27 octombrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață COM(2017) 248

Nr. 74 din 24-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților COM(2017) 249

Nr. 75 din 24-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind aprofundarea Uniunii economice și monetare COM (2017) 291

Nr. 76 din 24-Octombrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind stabilirea valorilor unitare ale compensației pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 și pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august și septembrie 2017

Nr. 130 din 04-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației naționale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

Nr. 5419 din 25-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației naționale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

Nr. 1236 din 24-Octombrie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin pentru aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare

Nr. 363 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române – AFER

Nr. 1525 din 13-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER

Nr. 1526 din 13-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Nr. 1528 din 13-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 851 din 27 octombrie 2017

Agenţia Naţională Anti-Doping

Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018

Nr. 249 din 11-Octombrie-2017


Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ordin privind aprobarea diferenței de cofinanțare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017

Nr. 839 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România

Nr. 5376 din 19-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

Nr. 102 din 20-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 852 din 27 octombrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Coțofenii din Dos, județul Dolj

Nr. 1329 din 09-Octombrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal

Nr. – din 27-Octombrie-2017


 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *