Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 853, 854, 855, 856 din 30 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 30 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 853 din 30 octombrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Nr. 203 din 27-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statului deputaților și al senatorilor

Nr. 953 din 27-Octombrie-2017


Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Ordin pentru aprobarea Normei privind elaborarea și implementarea programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

Nr. 222 din 09-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

Nr. 776 din 26-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.510/1/2017

Nr. 63 din 25-Septembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în anul 2018

Nr. 98 din 20-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

Nr. 99 din 20-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 854 din 30 octombrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior COM(2017) 247

Nr. 73 din 24-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 954 din 27-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 955 din 27-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 956 din 27-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 957 din 27-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 958 din 27-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 151 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 384 din 06-Iunie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare

Nr. 77 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind numirea unui consul general

Nr. 778 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investițiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în cadrul axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale“, prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate“ din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea A – Ambulatorii

Nr. 1240 din 25-Octombrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal

Nr. – din 30-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 855 din 30 octombrie 2017

Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 620 din 29-Septembrie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2017-2018

Nr. 1088 din 29-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ în anul universitar 2017-2018

Nr. 4879 din 08-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 856 din 30 octombrie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Daniela-Meri Mocanu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 662 din 30-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social

Nr. 664 din 30-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 665 din 30-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea art. 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017

Nr. 1333 din 10-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

Nr. 1527 din 13-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.535/1/2017

Nr. 64 din 25-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *