Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 854, 855, 856, 857 din 9 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 09 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (8) teza întâi sub aspectul sintagmei „precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop“ din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Nr. 321 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 89 din 04-Octombrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative
Nr. 106 din 28-Septembrie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie privind abrogarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate
Nr. 614 din 19-Septembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017
Nr. 2323 din 19-Septembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale
Nr. 2343 din 24-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Lumea Ștrumfilor“ din municipiul Alba Iulia
Nr. 4910 din 31-August-2018

Monitorul Oficial nr. 855 din 9 octombrie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu
Nr. 108 din 02-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Prahova
Nr. 1051 din 19-Septembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
Nr. 1266 din 02-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 73 Pitești-Câmpulung-Brașov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250“
Nr. 770 din 27-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
Nr. 4451 din 22-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
Nr. 172 din 26-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Instrucțiune privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
Nr. 1 din 25-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
Nr. 11 din 25-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 857 din 9 octombrie 2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
Nr. 781 din 24-Septembrie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
Nr. 952 din 20-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 231/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu
Nr. 1052 din 19-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate
Nr. 1504 din 26-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 3285 din 08-Octombrie-2018
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 236 din 08-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *