Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 857, 858, 859 din 31 octombrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 31 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 857 din 31 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri

Nr. 514 din 05-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET“

Nr. 775 din 26-Octombrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. 11 din 19-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 858 din 31 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) și (6), art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 391 din 06-Iunie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș

Nr. 1291 din 03-Octombrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru completarea Regulamentului privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

Nr. 104 din 27-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

Nr. 777 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului

Nr. 780 din 26-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

Nr. 666 din 31-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

Nr. 5360 din 16-Octombrie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureați ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel

Nr. 17 din 12-Octombrie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 52 din 31-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *