Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 86, 87, 88, 89, 90 din 30 ianuarie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 30 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 86 din 30 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 noiembrie 2017 și la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
Nr. 21 din 25-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE
Nr. 22 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass în România
Nr. 5671 din 18-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni
Nr. 156 din 18-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului
Nr. 1150 din 25-Ianuarie-2018
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Normei ,,Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață“ (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 39/2017
Nr. 1 din 19-Ianuarie-2018
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului“ (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 219/2017
Nr. 2 din 19-Ianuarie-2018
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâre pentru aprobarea modificării Normei „Asigurarea garanțiilor de export în numele și în contul statului“ (NI-ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 21/2015
Nr. 3 din 19-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 567 din 19-Septembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 575 din 21-Septembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 25 din 25-Ianuarie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Ilova, județul Caraș-Severin
Nr. 5 din 19-Ianuarie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind recunoașterea Asociației Organizația Interprofesională pe Produs „Cereale, Oleaginoase și Produse Derivate“ (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizație interprofesională pe filiera cereale și pe filiera oleaginoase
Nr. 25 din 23-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 146 din 18-Ianuarie-2018
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2018
Nr. 16 din 17-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 88 din 30 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Nr. 19 din 17-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014
Nr. 20 din 25-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara
Nr. 4 din 05-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
Nr. 6 din 04-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 89 din 30 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Nr. 589 din 21-Septembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Bogdan Gheorghe Trif din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
Nr. 35 din 30-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 90 din 30 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 680 din 02-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 29 din 25-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Vicențiu Dorin Gavril Știr, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Nr. 36 din 30-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Vâlcov în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 37 din 30-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ioan Ștefan Groza în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale
Nr. 38 din 30-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *