Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 860, 861, 862, 863, 864 din 01 noiembrie 2017

8 minute • Monitorul Oficial • 01 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 860 din 01 noiembrie 2017

Președintele României

Decret privind rechemarea unui ambasador

Nr. 963 din 31-Octombrie-2017


Curtea Constituțională a României

Hotărâre privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fața Curții Constituționale

Nr. 2 din 24-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.785/1/2017

Nr. 24 din 19-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 861 din 01 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 359 din 11-Mai-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Robert Rucăreanu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 663 din 30-Octombrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Nr. 2792/C din 19-Octombrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activități din cadrul priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

Nr. 6509 din 17-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 862 din 01 noiembrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2016

Nr. 113 din 30-Octombrie-2017


Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Ordin pentru aprobarea Normei privind cerințele de autorizare a activității de transport de materiale radioactive

Nr. 221 din 09-Octombrie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budișteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul București, clasat în Lista monumentelor istorice la poziția 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum și pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute

Nr. 2694 din 23-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 863 din 01 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Nr. 204 din 31-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Nr. 959 din 30-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

Nr. 205 din 31-Octombrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

Nr. 960 din 30-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Nr. 206 din 31-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Nr. 961 din 30-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 207 din 31-Octombrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2016

Nr. 78 din 31-Octombrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 962 din 31-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, prin unitățile din subordine, precum și trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Nr. 782 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 786 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

Nr. 788 din 26-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguș în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

Nr. 667 din 01-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

Nr. 669 din 01-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcția de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social

Nr. 668 din 01-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

Nr. 670 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 864 din 01 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 521 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005

Nr. 774 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 2817 din 25-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 1784 din 09-Octombrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva

Nr. 1037 din 22-Septembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 2838 din 31-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1849 din 24-Octombrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 1125 din 13-Octombrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1138 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1261 din 31-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *