Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 865, 866, 867, 868 din 02 noiembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 02 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 865 din 02 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

Nr. 434 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și prin schimbarea unității de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Nicolae Iorga“ al Județului Botoșani

Nr. 783 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanțării priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

Nr. 6510 din 17-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 866 din 02 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 383 din 06-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Nr. 1339 din 12-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 867 din 02 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (2) și art. 260 alin. (1) și alin. (2) lit. f) și lit. g) din Codul de procedură penală

Nr. 442 din 22-Iunie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 1039 din 25-Octombrie-2017


Parlamentul României

Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (republicare)

Nr. 346 din 21-Iulie-2006

Monitorul Oficial nr. 868 din 02 noiembrie 2017

Senatul României

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

Nr. 18 din 02-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 413 din 15-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Nr. 779 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătății, prin Serviciul Județean de Ambulanță Satu Mare

Nr. 781 din 26-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 784 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

Nr. 2899 din 01-Noiembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *