Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 865, 866, 867 din 12 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Nr. 238 din 10-Octombrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Nr. 820 din 10-Octombrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM (2018) 303
Nr. 62 din 10-Octombrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor“ JOIN (2018) 17
Nr. 63 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana
Nr. 798 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana
Nr. 799 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
Nr. 800 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Nr. 801 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională la diversitatea europeană“, ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018
Nr. 804 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării
Nr. 2004 din 09-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013
Nr. 175 din 03-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
Nr. 110 din 03-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gornet-Cricov, județul Prahova
Nr. 1081 din 27-Septembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
Nr. 177 din 10-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 867 din 12 octombrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 149 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“
Nr. 786 din 04-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
Nr. 796 din 04-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind revocarea unor decizii ale prim-ministrului
Nr. 274 din 12-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018
Nr. 5295 din 11-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018
Nr. 1272 din 03-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018
Nr. 1304 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Galați
Nr. 1536 din 02-Octombrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Centru boli cardiovasculare – Secția cardiologie II_Corp H4, situat la adresa poștală Calea Plevnei nr. 134, sector 6, București, având cod LMI B-II-m-B-19408.15
Nr. 2564 din 18-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *