Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 868, 869, 870, 871 din 15 octombrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 868 din 15 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 242 din 12-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 846 din 12-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59) și Rezoluția MEPC.184(59)
Nr. 1485 din 26-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 869 din 15 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Nr. 788 din 04-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
Nr. 802 din 10-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
Nr. 1104 din 05-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 870 din 15 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5), (7) și (9), art. 38 alin. (1) și art. 40 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 301 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) teza întâi, art. 65 alin. (2) și (3), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) și art. 72 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 4 alin. (1) teza a patra din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 304 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 310 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) și (9) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 311 din 08-Mai-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020
Nr. 780 din 24-Septembrie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020
Nr. 951 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Brăila
Nr. 1537 din 02-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
Nr. 239 din 12-Octombrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
Nr. 834 din 11-Octombrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
Nr. 240 din 12-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
Nr. 835 din 11-Octombrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Nr. 241 din 12-Octombrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Nr. 836 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 838 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 837 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 839 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
Nr. 841 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 840 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 842 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 843 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 845 din 11-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 844 din 11-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației Vadon ca fiind de utilitate publică
Nr. 805 din 10-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unor membri în Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
Nr. 847 din 12-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Evelin Marcel Hristu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Nr. 275 din 15-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Accoium Mustafa Levent
Nr. 276 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru publicarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa VI la MARPOL (Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică și Marea Nordului pentru nivelul III de NOx) (Informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.286(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017
Nr. 1488 din 26-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *