Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 869, 870 din 03 noiembrie 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 03 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 869 din 03 noiembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 785 din 26-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea

Nr. 1358 din 17-Octombrie-2017


Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului“ (NI-ASR-05-VI/0)

Nr. 219 din 25-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) și art. 4251 din același cod

Nr. 439 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Nr. 789 din 01-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea imobilelor 1242 și 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor

Nr. 791 din 01-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 671 din 03-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“

Nr. 6609 din 31-Octombrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *